Poker Portal Asia

Poker Players in India

  India454 players listed on this country

Rahul Byrraju
India $126,488

No Player Name No. of Event Money(USD)
4 Sameer Rattonsey 18 $111,022
5 Jasven Saigal 27 $105,625
6 Bobbe Suri 7 $87,529
7 Aditya "Intervention"Agarwal 15 $86,568
8 Amit Varma 17 $83,087
9 Amit Jain 16 $67,933
10 Shashank Rathi 7 $67,878
11 Kunal Chandra 10 $62,574
12 Mihail Stoykov 4 $55,469
13 Pulkit Kalia 12 $53,674
14 Rajeev Kanjani 9 $48,267
15 Husain Lakdawala 17 $47,016
16 Dhaval Mudgal 15 $41,639
17 Ramandeep Gujral 9 $41,362
18 Lawrence Sanjay 9 $38,692
19 Sumit Sapra 9 $32,738
20 Prabhat Mukherjea 7 $32,498
21 Kanishka Samant 10 $31,831
22 Pranav Bagai 6 $30,114
23 Aditya Sushant 11 $28,697
24 Rahul Melwani 16 $27,961
25 Vineet Bailur 11 $24,788
26 Shravan Chhabria 14 $24,192
27 Amant Nauhria 4 $24,183
28 Rakesh Sharma 12 $23,138
29 Bharat Agarwalla 10 $22,689
30 Karan Jain 6 $22,644
31 Raj Talwar 8 $22,635
32 Kavin Shah 7 $21,488
33 Ankit Bhartia 2 $20,767
34 Mandeep Narang 3 $20,660
35 Uday Mohanrad Patil 16 $20,436
36 Manan Khetan 2 $19,587
37 Anosh Patil 7 $19,582
38 Gopi Sade 3 $19,427
39 Danish Shaikh 7 $19,359
40 Ashutosh Naik 9 $19,060
41 Anju Abrol 3 $18,207
42 Vikram Verma 9 $17,233
43 Rohit Bhalla 7 $16,948
44 Samay Parikh 2 $16,405
45 Dushant Shekhawat 4 $15,422
46 Rakesh Agarwal 6 $15,367
47 Nitesh Maheshwar 2 $15,200
48 Harshad Dinesh Barve 1 $14,829
49 Farukh Shaikh 7 $14,749
50 Lawrence Melwin 3 $14,590