Poker Portal Asia

Poker Players in Japan

  Japan227 players listed on this country

Yosuke Sekiya
Japan $273,195

No Player Name No. of Event Money(USD)
4 Yoshitaka Okawa 1 $143,974
5 Yoshihiro Tasaka 1 $128,199
6 James McCarty 3 $112,025
7 Kenichi Takarabe 7 $100,723
8 Tsuyoshi Ishibashi 19 $100,390
9 Satoru Ishii 1 $100,000
10 Hirotoshi Nakabo 15 $98,520
11 Seijiro Machi 6 $95,920
12 Yasuhiro Waki 12 $95,829
13 Takuya Suzuki 10 $94,451
14 Hiroshi Shinamura 1 $87,903
15 Takashi Ogura 9 $86,759
16 Hidenari Shiono 1 $80,125
17 Masato Shimizu 8 $79,577
18 Masaaki Kagawa 2 $76,449
19 Azusa Maeda 15 $53,581
20 Yoichi Fujiya 9 $51,902
21 Yu Kurita 8 $46,035
22 Kenichi Takaki 5 $41,921
23 Yuji Masaki 5 $39,959
24 Susumu Toge 2 $38,447
25 Yuri Ishida 5 $34,833
26 Ogi Hisashi 7 $31,815
27 Takuya Kato 2 $29,886
28 Naoki Takiguchi 3 $28,029
29 Masashi Minowa 1 $26,607
30 Hajime Iwakura 5 $26,495
31 Emi Hibuse 12 $25,204
32 Makoto Yoshimichi 5 $25,026
33 Mayumi Kaneko 9 $21,291
34 Masanori Ishihara 2 $20,012
35 Kenji Kurashina 6 $19,295
36 Daisuke Endo 1 $19,076
37 Nobuhiro Yabuuchi 5 $18,773
38 Shoichi Matsukawa 1 $18,375
39 Manami Hayamizu 6 $18,150
40 Shingo Cho 5 $18,069
41 Takayuki Okina 1 $18,031
42 Kengon Ito 3 $17,551
43 Akira Ohyama 5 $17,500
44 Kentaro Araki 1 $16,964
45 Katsuhiro Muto 5 $16,546
46 Yoshinori Hayashi 1 $16,314
47 Kim Wooka 3 $16,018
48 Tsuyoshi Ota 1 $15,936
49 Yachida Tadashi 3 $15,212
50 Takuo Serita 8 $15,188