Poker Portal Asia

HK$ 1,100 No Limit Hold'em - Ladies of Poker


Percy Yung
Hong Kong $1,831
Xiao Lu
China $1,096